Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă  valorile ratei natalității şi ratei mortalității pentru câteva state europene, în anul 2010, exprimate la o mie (‰) de locuitori. 

Sursa: World Population Data Sheet, Population Reference Bureau, Washington, 2011

 1. Precizaţi:
 1. statul cu cea mai ridicată rată a natalităţii (la ‰) şi valoarea acesteia; 
 2.  statul cu cea mai scăzută rată a mortalităţii (la ‰) şi valoarea acesteia.  (4 puncte)

  1. Calculaţi bilanţul (sporul) natural al populaţiei pentru statul Bulgaria. 
  2. Calculaţi bilanţul (sporul) natural al populaţiei pentru statul Cehia. 
  3. Precizaţi statul (dintre cele reprezentate pe grafic) care a înregistrat cea mai mare valoare a bilanţului (sporului) natural al populaţiei.  (6 puncte)

 1.   Pentru Italia, precizaţi numele:
 1. unei insule care aparţine acestui stat;
 2. a trei unităţi de relief; 
 3. unui curs de apă; 
 4. a trei oraşe; 
 5. a două enclave aflate pe teritoriul său. (10 puncte) 

 1.  Aveţi în vedere următorul tabel: 

Sursa: EU transport in figures, Statistical pocketbook, 2013 

Precizați

 1. Calculaţi lungimea rețelei feroviare neelectrificate din Germania. 
 2. Precizaţi două cauze care explică lungimea mult mai redusă a reţelei feroviare în Norvegia față de Germania, în condiţiile în care cele două state au suprafeţe apropiate ca mărime.  (6 puncte) 

 1.  Aveți în vedere următorul tabel:

Sursa: Eurostat Pocketbooks, Agriculture, forestry and fishery statistics, 2013 edition 

Prezentați două cauze care explică ponderea mai redusă a suprafeței forestiere în Islanda, în condițiile în care cele două state au suprafeţe apropiate ca mărime.  (4 puncte) 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in