Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi orașe cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizaţi:
 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 11
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 6.  (4 puncte)

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
 1. Munți vulcanici se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
 2. Râul Crișul Alb este marcat, pe hartă, cu numărul ... 
 3. Cea mai nouă unitate de relief este marcată, pe hartă, cu litera ...   (6 puncte)

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
 1. Relief glaciar se găsește în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B        b. C        c. G        d. H  (2 puncte)

 1. Un combinat siderurgic a fost construit în orașul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7        b. 8        c. 9        d. 10  (2 puncte)

 1. Râurile marcate, pe hartă, cu numerele 2 și 3

a. străbat bazine carbonifere        b. străbat regiuni de câmpie        c. sunt amenajate hidroenergetic        d. sunt navigabile  (2 puncte)

 1. O resursă de subsol din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H o constituie: 

a. cărbunii        b. minereul de fier        c. petrolul        d. sarea  (2 puncte)

 1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numește:

a. Baia Mare        b. Cluj-Napoca        c. Oradea        d. Zalău  (2 puncte)

 1. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.   (6 puncte)

 1. Prezentați:
  1. un factor care determină debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei. 
  2. un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei este cea mai veche unitate de relief a ţării”.  (4 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in