Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 și orașe cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 9;
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește …
 2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numește …
 3. Relieful vulcanic cu conuri și cratere s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește: (2 puncte)
 1. Barcău            b. Someș            c. Someșul Mare           d. Someșul Mic 

 1. Există resurse de petrol, gaze naturale și cărbuni în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele: (2 puncte)
 1. A și C            b. B și C            c. D și G            d. E și F

 1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este străbătut de râul: (2 puncte)

 1. Argeș           b. Dâmbovița            c. Ialomița            d. Prahova

 1. Influențele climatice (scandinavo-)baltice pătrund în nord-vestul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

 1. A          b.  B            c. D           d. E

 1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 4 străbate orașul: (2 puncte)

 1. Buzău          b. Piatra Neamț            c. Suceava          d. Vaslui

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E(6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 1. Prezentați: (4 puncte)
 1. un factor natural care limitează extinderea pădurii la altitudini mai mari de 1800-1900 m în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E.
 2. două premise naturale ale practicării cultivării cerealelor în unităților de relief marcată, pe hartă, cu litera C.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in