Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A și B și prezintă valoarea produsului intern brut pe locuitor (PIB/loc.) pentru unele state europene, exprimată în dolari SUA, la nivelul anului 2011.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. valoarea maximă a PIB/loc. şi numele statului în care se înregistrează;
 2. valoarea minimă a PIB/loc. şi numele statului în care se înregistrează.

 1. (6 puncte)

 1. Precizaţi valoarea PIB/loc. în Norvegia și în Grecia.
 2. Calculați diferența dintre PIB/loc. din Germania și PIB/loc. din România.
 3. Prezentaţi o cauză a PIB/loc. redus din România.

 1. Pentru Franța, precizați numele a: (10 puncte)

 1. două state vecine;
 2. trei unități de relief;
 3. două cursuri de apă;
 4. trei oraşe.

 1. Tabelul de mai jos prezintă structura populaţiei (exprimată în procente) pe sectoare de activitate aunorstatemembrealeUniuniiEuropene. (6 puncte)
Statul Primar (%) Secundar (%) Terțiar (%)
Germania 1,6 24,6 73,8
Olanda 2,3 18,8 78,9
România 29,0 28,6 42,4

Sursa: The World Factbook, 2014

Explicați:

 1. procentul ridicat al populației care lucrează în sectorul primar din România;
 2. procentul ridicat al populației care lucrează în sectorul terțiar din Olanda;
 3. procentul scăzut al populației care lucrează în sectorul primar din Germania.

  1. Precizaţi un avantaj și un dezavantaj ale producerii hidroenergiei, comparativ cu alte forme de obținere a energiei electrice. (2 puncte)
  2. Precizaţi o cauză a bilanţului (sporului) natural negativ în ţările Europei de Est. (2 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in