Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 și orașe cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 10;
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Principalul port maritim al ţării este marcat, pe hartă, cu numărul ...
 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte...
 3. Cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, pe care îl străbate râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte ...

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Influenţe climatice (scandinavo-)baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)
 1. A            b. C            c. D           d. E 

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte: (2 puncte)
 1. Piteşti            b. Ploieşti            c. Slatina            d. Târgovişte

 1. Relief vulcanic (cu conuri și cratere) se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

 1. C           b. F            c. G            d. H

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte: (2 puncte)

 1. Crișul Alb          b. Crișul Repede            c. Someșul Mic           d. Târnava Mare

 1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E reprezintă principala regiune de exploatare a resurselor de: (2 puncte)

 1. aur şi gaze naturale          b. cărbuni şi petrol            c. marmură şi minereu de fier          d. sare şi petrol

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G(6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipul de roci pe care s-a format releiful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

  1. În județul Timiș, densitatea populației este de cca. 78,6 loc./km2, iar în județul Caraș-Severin densitatea populației este de cca. 34,7 loc./km2. Prezentați o cauză a densității populației aproape duble în județul Timiș față de județul Caraș-Severin, în condițiile în care cele două județe au suprafețe aproape egale (8697 km2 județul Timiș și 8520 km2 județul Caraș-Severin). (2 puncte)
  2. Prezentați o cauză care a determinat scăderea numerică a populaţiei în România, după 1990. (2 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in