Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizați:
  1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 9;
  2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1.  (4 puncte)

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
  1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte ...
  2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte...
  3. Oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 8 și 12 sunt situate în unitatea de relief numită ... (6 puncte)

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
 1. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte: (2 puncte)
  1. Borcea         b. Chilia         c. Sfântu Gheorghe         d. Sulina         
 2. Soluri din clasa molisoluri (de tip cernoziom) se găsesc pe suprafețe extinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)
  1. A          b. F         c. G         d. H
 3. Influențe climatice pontice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

  1. A         b. B         c. C         d. F
 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: (2 puncte)
  1. Bistrița         b. Cluj-Napoca         c. Dej         d. Reghin         
 5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4(2 puncte)
  1. formează limita între Munții Banatului și Grupa Retezat-Godeanu
  2. izvorăște din Munții Parâng
  3. străbate orașul Petroșani
  4. străbate un bazin carbonifer

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.  (6 puncte)

 1. Prezentaţi o cauză:
  1. care determină producerea alunecărilor de teren în Podișul Bârladului.
  2. care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute în Depresiunea Brașovului. (4 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in