Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 

 1. Precizaţi:
  1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12;
  2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5. (6 puncte)

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

 1. Cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, pe care îl străbate râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte ...
 2. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte ...
 3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D se numeşte ... (4 puncte)

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
 1. O importantă fabrică de autoturisme se află în apropierea orașului marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)
  1. 7                  b. 8                  c. 9                  d. 12              
 2. Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)
  1. D                  b. E                  c. G                  d. H       
 3. Străbate Câmpia Jijiei râul marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)
  1. 1                  b. 2                  c. 4                  d. 5            
 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte: (2 puncte)
  1. Mureş                  b. Olt                  c. Târnava Mare                  d. Târnava Mică        
 5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte: (2 puncte)
 1. Petroșani                  b. Râmnicu Vâlcea                  c. Slatina                  d. Târgu Jiu     

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.  (6 puncte)

 1. Prezentaţi o cauză:
  1. a lipsei pădurilor în zona alpină.
  2. care determină frecvenţa mare a alunecărilor de teren în Subcarpaţi

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in