Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizaţi:
 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 2
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 12.  (4 puncte)

 

   

  1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
  1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte...
  2. Un mare șantier naval maritim se găsește în orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
  3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte ...  (6 puncte)

   

    

   1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
   1. Minereu de fier și marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

   a. B        b. D        c. E        d. F   (2 puncte)

   1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește:

   a. Alexandria        b. Călărași        c. Giurgiu        d. Slatina (2 puncte)

   1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește:

   a. Bârlad        b. Jijia        c. Prut        d. Moldova (2 puncte)

   1. Influențe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

   a. C        b. E        c. F        d. G (2 puncte)

   1. Vegetație de silvostepă se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

   a. A        b. B        c. F        d. H  (2 puncte)

    

   1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F.
   Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
   Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.   (6 puncte)

    

   1. Pădurile ocupă în județul Caraș-Severin o suprafață de circa patru ori mai mare decât în județul Tulcea, deși cele două județe au dimensiuni apropiate ca valoare (Caraș-Severin – 8.514 km2, Tulcea – 8.499 km2). Prezentați doi factori naturali care determină această situație. (4 puncte)

   Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

   Obține acces la întregul eBook.

   Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

   Achiziționează un abonament acum

   Deja membru? Log in