Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă lungimea Dunării pe sectoare

 1. Precizați: (4 puncte)
 1. lungimea celui mai mare sector al Dunării;

 2. numele statului de pe teritoriul căruia izvorăşte Dunărea;

 3. lungimea sectorului pe care îl străbate Dunărea pe teritoriul Ungariei (exclusiv sectorul de graniță);  

 4.  lungimea totală pe care o parcurge Dunărea de la intrarea în ţara noastră până la vărsarea în Marea Neagră.                                                                                     

 1. Pentru Rep
 1. Unităţi de relief străbătute sau delimitate de Dunăre în cursul său;
 2. doi afluenţi direcţi pe care Dunărea îi primeşte pe teritoriul României;
 3. două oraşe cu peste 50.000 de locuitori străbătute de Dunăre în tot cursul său

 1. Pentru Republica Moldova, precizaţi: (10 puncte)
 1. două state vecine;
 2. două unităţi de relief;
 3. două cursuri de apă;
 4. trei oraşe;
 5. un tip de vegetație

 1. Tabelul de mai jos prezintă temperaturile medii lunare şi anuale și precipitațiile lunare și anuale înregistrate la staţiile meteorologice din două oraşe-capitală europene, marcate cu literele A şi B. (6 puncte)


Calculaţi valoarea amplitudinii termice medii anuale pentru fiecare dintre cele două oraşe.Calculați

 1. Precizaţi  care  este  orașul  A și  care  este  orașul  B  dintre  următoarele:  București,  Dublin, Moscova.
 2. Precizaţi tipul de climă specific pentru oraşul-capitală marcat, în tabel, cu litera A.
 3. Precizaţi tipul de climă specific pentru oraşul-capitală marcat, în tabel, cu litera B.

 1.  (4 puncte)
 1. Explicaţi diferenţele dintre cele două oraşe din tabelul de mai sus, referitoare la valoarea amplitudinii termice medii  anuale.
 2. Explicaţi diferenţele dintre cele două  oraşe din tabelul de mai sus, referitoare la valoarea cantității de precipitații  anuale.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in