Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizaţi: (4 puncte)
 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12;
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5.                                                              

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)
 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numește ...
 2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește ...
 3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C se numește ...

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. S-a format prin încrețirea scoarței terestre unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

a. A                    b. B                    c. C                    d. F              

 1. Un combinat siderurgic se află în orașul marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)

a. 8                     b. 9                   c. 10                    d. 11            

 1. Influențe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

a. A                     b. D                     c. F                     d. G              

 1.  Vegetație de silvostepă se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:(2 puncte)

a. C                     b. E                     c. F                     d. H         

 1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește: (2 puncte)

   a. Brașov                     b. Covasna                     c. Miercurea Ciuc                     d. Sfântu Gheorghe 

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H (6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini,  fragmentare, tipuri de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.                        

 1. (4 puncte)
 1. Prezentați o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană, decât în zona de câmpie. 
 2. Prezentaţi două  modificări survenite în structura profesională  (ocupaţională), după  1990, în România.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in