Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere.

 1. Precizaţi:  (4 puncte)
 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera A;
 2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)
 1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera C se numește ...
 2. Orașul Skopje este marcat, pe hartă, cu numărul…
 3. Aglomerația urbană Rhin-Ruhr este situată pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul..

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
 1. Orașul-capitală Riga este marcat, pe hartă, cu numărul:  (2 puncte)
 1. 6                 b. 7                 c. 13                 d. 14
 1. Munții Rodopi se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: (2 puncte)
 1. E                 b. H                 c. I                             d. J                    
 1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 se numește: (2 puncte)
 1. Monaco                 b. San Marino                 c. Valletta                 d. Vatican       
 1. Bazinul huilifer Donbass (Donețk) se află situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: (2 puncte)
 1. E                 b. H                 c. I                 d.  J             
 1. Statele marcate, pe hartă, cu literele B, C și J au în comun elementul următor: (2 puncte)

     a. lacuri vulcanice                 b. relief predominant de câmpie

     c. Munții Carpați                 d. vegetație predominant de stepă       

 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I (6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip   de   climă,   temperaturi   medii   anuale/vara/iarna,   amplitudine   termică,   precipitaţii   medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

Prezentaţi:  (4 puncte)

 1. doi factori care au susţinut dezvoltarea turismului în statul marcat, pe hartă, cu litera E.
 2. două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în statul marcat, pe hartă, cu litera E.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in