Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizaţi:
 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 10; 
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 4.  (4 puncte)

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
 1. Câmpia Transilvaniei este marcată, pe hartă, cu litera ...
 2. Râul Olt străbate oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ...
 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte ...   (6 puncte)

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte:

a. Buzău        b. Pitești       c. Ploiești         d. Târgoviște   (2 puncte)

 1. Cernoziomurile (soluri din clasa molisoluri) sunt caracteristice unităţii de relief marcate cu litera:

a. A        b. B        c. E        d. G (2 puncte)

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte:

a. Someșul Mare        b. Someșul Mic        c. Târnava Mare        d. Târnava Mică (2 puncte)

 1. Relief glaciar se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B       b. C        c. F        d. G (2 puncte)

 1. Munți formați în orogeneza hercinică se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A        b. B        c. C        d. D  (2 puncte)

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.   (6 puncte)

 1. Explicați faptul că în partea de vest a țării cade o cantitate medie de precipitații mai mare decât în partea de est a ţării.
 2. Prezentaţi o cauză care a determinat scăderea numerică a populaţiei urbane în România, după 1990. (4 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in