Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B şi prezintă evoluţia temperaturii aerului şi a precipitaţiilor la staţia meteorologică Bordeaux.

 1. Precizaţi: (4 puncte)
 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii lunare, precum şi luna în care se înregistrează;
 2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.

 1. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)
 1. Amplitudinea termică are valori cuprinse între:

a. 6-8 °C         b. 9-11°C         c. 14-16°C         d. 18-20°C

 1. Diferenţa dintre cea mai ridicată şi cea mai scăzută cantitate de precipitaţii lunare este:

a. 30-34 mm         b. 40-44 mm         c. 50-54 mm         d. 60-64 mm

 1. Tipul de climat caracteristic staţiei meteorologice este:

a. mediteraneean (subtropical)         b. subpolar
c. temperat continental excesiv         d. temperat oceanic

 1. Pentru Serbia, precizaţi: (10 puncte)
 1. trei state vecine;
 2. două unităţi de relief;
 3. două cursuri de apă;
 4. două oraşe;
 5. numele unei hidrocentrale construite în colaborare cu România.

 1. Tabelul de mai jos prezintă date statistice, la nivelul anului 2009, cu privire la situaţia imigranţilor în spaţiul Uniunii Europene. (6 puncte)

Sursa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 1. Calculaţi ponderea imigranţilor în Marea Britanie, din totalul populaţiei imigrante înregistrate la nivelul Uniunii Europene.
 2. Calculaţi ponderea imigranţilor în Italia, din totalul populaţiei imigrante înregistrate la nivelul Uniunii Europene.
 3. Prezentaţi o cauză care explică numărul mare al imigranţilor în cele trei state din tabel.

 1. (4 puncte)
 1. În anul 2007, temperatura medie a lunii iunie la Bucureşti a fost de 24,4oC, iar la Albena (pe litoralul bulgăresc) a fost de 22,3oC. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de temperatură înregistrată între cele două staţii meteorologice.
 2. Precizaţi o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei din Finlanda.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in