Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizaţi: (4 puncte)
 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 2;
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 12

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)
 1. Cel mai mare oraş din ţară, ca număr de locuitori, este marcat, pe hartă, cu numărul ...
 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte...
 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte...

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 străbate oraşele: (2 puncte)

a. Alexandria şi Craiova          b. Braşov şi Târgu Jiu

c. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe          d. Târgovişte şi Craiova

 1.  Petrol, gaze naturale şi cărbuni se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

a. A           b. B           c. C          d. E

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte: (2 puncte)

a. Crişul Alb           b. Someş           c. Someşul Mic           d. Târnava Mică 

 1. Vegetaţia de stepă este specifică în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

a. B           b. C           c. H           d. G    

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte: (2 puncte)

a. Alba lulia           b. Deva           c. Petroşani           d. Sibiu 

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. (6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 1. Prezentaţi doi factori care explică faptul că unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D reprezintă o importantă regiune agricolă a ţării.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in