Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere.

 1. Precizaţi: (4 puncte)

 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera D;
 2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13.

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Capitala statului Ucraina este marcată, pe hartă, cu numărul ...
 2. Fluviul Tamisa străbate oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...
 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este capitala statului numit ...    

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Câmpia Panonică ocupă cea mai mare parte din teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

a. B          b. C          c. G          d. J

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte: (2 puncte)

a. Amsterdam          b. Bruxelles          c. Luxembourg          d. Vaduz 

 1. Statul Vatican este situat pe teritoriul oraşului marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)

a. 1          b. 2          c. 11          d. 12

 1. Vârful Mont Blanc se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

a. B          b. D          c. G          d. H

 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte: (2 puncte)

a. Andorra          b. Liechtenstein          c. Monaco          d. San Marino

 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I.  (6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iama, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.    

 1.  (4 puncte)

 1. Precizaţi o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei în statul marcat, pe hartă, cu litera I.
 2. Precizaţi două resurse de subsol exploatate din statul marcat, pe hartă, cu litera H.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in