Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B și prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale fluviului Dunărea.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care s-a înregistrat;
 2. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care s-a înregistrat.

 1. (6 puncte)

 1. Calculaţi diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a debitului mediu lunar.
 2. Precizaţi o cauză care determină valorile ridicate ale debitului la sfârşitul primăverii.
 3. Precizaţi o cauză care determină valorile scăzute ale debitului în intervalul septembrie-noiembrie.

 1. Pentru Franța, precizați: (10 puncte)

 1. numele a două state vecine, membre ale Uniunii Europene;
 2. numele a două unități de relief;
 3. numele a două cursuri de apă;
 4. două tipuri de climă;
 5. numele a două oraşe, altele decât capitala.

 1. Aveți în vedere următorul tabel: (6 puncte)

Sursa: The World Economic Outlook Database, FMI, estimări la nivelul anului 2010

Notă: Datele referitoare la PIB au gost rotunjite

 1. Calculaţi valoarea Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor în Malta.
 2. Precizaţi o cauză a valorii scăzute a Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor în România.
 3. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor în Suedia.

 1. (4 puncte)
 1. Precizați numele a două state admise în Uniunea Europeană în anul 2004.
 2. Precizați două activități din sectorul terțiar (al serviciilor) care pot conduce la creșterea PIB-ului României.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in