Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, orașe cu numere de la 1 la 6 și râuri cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12;
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Relief glaciar se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
 2. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte ...
 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este străbătut de râul numit ... 

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte: (2 puncte)
 1. Alba Iulia            b.  Deva            c. Mediaș           d. Târgu Mureş 

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 străbate oraşul: (2 puncte)
 1. Alexandria            b.  București            c. Pitești            d. Ploiești

 1. Un combinat de prelucrare a minereurilor neferoase a fost construit în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)

 1. 7           b.  8            c. 9            d. 10

 1. Zăcaminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

 1. C          b.  F            c. G           d. H

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte: (2 puncte)

 1. Bistriţa          b.  Jilia            c. Moldova          d. Suceava

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E(6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipul de roci pe care s-a format releiful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 1. Prezentați două cauze care explică densitatea redusă a populației din Munții Carpați. (4 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in