Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, orașe cu numere de la 1 la 6 și râuri cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12;
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 3

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte...
 2. Oraşul Sfântu Gheorghe este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte... 

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) se găsesc pe suprafețe întinse în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele: (2 puncte)
 1. A și E            b.  B și D            c. C și E           d. G și H 

 1. Strabate două bazine carbonifere râul marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)
 1. 2            b.  3            c. 4           d. 6

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte: (2 puncte)

 1. Baia Mare           b.  Cluj-Napoca            c. Oradea            d. Zalău

 1. Zăcaminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

 1. C          b.  F            c. G           d. H

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte: (2 puncte)

 1. Bistriţa          b.  Jilia            c. Moldova          d. Suceava

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F(6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipul de roci pe care s-a format releiful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 1. Explicaţi: (4 puncte)
 1. amplasarea mai multor termocentrale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A.
 2. construirea unui combinat siderurgic în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in