Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 

 1. Precizați: (4 puncte)
 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12;
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 2

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)
 1. Câmpia Jijiei este marcată, pe hartă, cu litera ...
 2. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate, pe hartă, cu litera ...
 3. Râul Trotuş este marcat, pe hartă, cu numărul ...

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
 1. Cărbuni, petrol și gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

a. A                 b. B              c. D                d. H

 1. Un combinat siderurgic se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)

a. 7                  b. 9              c. 10               d. 11 

 1. Influenţe climatice pontice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

a. A                 b. C              c. D                 d. G 

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 străbate orașul: (2 puncte)

a. Alexandria                 b. Pitești            c. Ploiești             d. Târgoviște 

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește: (2 puncte)

a. Bega             b. Crișul Alb             c. Crișul Negru              d. Crișul Repede

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G. (6 puncte)
  Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
  formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specific ale reliefului.
  Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparative şi nu separat.

 1. Prezentați doi factori care influenţează repartiţia teritorială a populaţiei României.  (6 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in