Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, orașe cu numere de la 1 la 6 și râuri cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 5;
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 8

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este străbătut de râul numit ...
 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte ...
 3. Oraşul Vaslui este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Relief vulcanic se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)
 1. A           b.  B            c. C           d. G 

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte: (2 puncte)
 1. Alba Iulia           b.  Deva            c. Hunedoara            d. Petroșani

 1. Influenţe climatice submediteraneene pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:(2 puncte)

 1. B          b.  C            c. F            d. H

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte: (2 puncte)

 1. Bârlad         b.  Bistrița            c. Moldova           d. Trotuş

 1. Autoturisme se produc într-o localitate aflată în apropierea oraşului marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)

     a.  1          b.  2           c. 3         d. 4

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E(6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipul de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 1.  Prezentaţi (4 puncte)
 1. un factor care a determinat o densitate mai mare decât media pe țară, a populaţiei în Depresiunea Braşov;
 2. un factor care nu favorizează amplasarea amenajărilor hidroenergetice în Podişul Dobrogei.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in