Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe- capitală cu numere.

 1. Precizaţi:

 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera A;
 2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 10.

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Munţii Ural se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
 2. Capitala Ucrainei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ...
 3. Fluviul Dunărea străbate oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Vegetaţia de stepă, numită pustă, este caracteristică în statul marcat, pe hartă, cu litera: (2 puncte)
 1. A           b.  D         c. G          d. I

 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte: (2 puncte)
 1. Liechtenstein              b.  Malta            c. Monaco            d. Vatican
 1. Vulcani activi există în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)

 1. 4           b.  8            c. 11            d. 15

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este capitala statului: (2 puncte)

 1. Danemarca           b.  Estonia            c. Lituania           d. Olanda

 1. Oraşul-capitală Varşovia este marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)

     a. 5           b.  11             c. 12          d. 13

 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera F.  (6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 1. Prezentați (4 puncte)
 1. o cauză a existenţei unui număr mare de lacuri glaciare în Finlanda.
 2. un factor natural care favorizează cultivarea viţei de vie în Peninsula Iberică. 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in