Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B și prezintă evoluţia temperaturii aerului și a precipitațiilor la staţia meteorologică Palermo.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii lunare, precum şi luna în care se înregistrează;
 2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.

 1. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Amplitudinea termică are valori cuprinse între:

a. 4-7^{^{0}}C        b8-11^{^{0}}C        c12-15^{^{0}}C        d17-20^{^{0}}C

 1. Diferenţa dintre cea mai ridicată şi cea mai scăzută cantitate de precipitaţii lunare este:

a. 77-80 mm        b. 83-86 mm         c. 91-94 mm         d. 98-101 mm 

 1. Tipul de climat caracteristic staţiei meteorologice este:

a. mediteraneean (subtropical)                                  b. subpolar

c. temperat continental excesiv                                  d. temperat oceanic

 1. Pentru Ungaria, precizați: (10 puncte)

 1. numele a trei state vecine, membre ale Uniunii Europene;
 2. numele a două unităţi de relief;
 3. numele a două ape curgătoare;
 4. o zonă de vegetaţie caracteristică în câmpie;
 5. numele a două oraşe;

 1. Aveţi în vedere următorul tabel: (6 puncte)

                                Sursa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

                      Notă: Datele referitoare la populaţie au fost rotunjite 

 1. Precizaţi care dintre cele două state are o densitate medie a populaţiei mai mare.
 2. Prezentaţi două cauze ale diferenței de densitate a populaţiei între cele două state.

 1. Precizaţi doi factori socio-economici care determină deplasarea populaţiei în spaţiul Uniunii Europene. (4 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in