Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, orașe cu numere de la 1 la 6 și râuri cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 6;
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 7

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte ...
 2. Munții Apuseni sunt marcaţi, pe hartă, cu litera ...
 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte ... 

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Zăcaminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)
 1. A           b.  B            c. C           d. D 

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este traversat de râul: (2 puncte)
 1. Călmăţui             b.  Dâmboviţa            c. Ialomiţa            d. Prahova

 1. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

 1. D         b.  E            c. F           d. H

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte: (2 puncte)

 1. Araq          b.  Oradea           c. Satu Mare           d. Zalău

 1. Munţi formați în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:(2 puncte)

     a. A          b.  C           c. D         d. E

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F(6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipul de roci pe care s-a format releiful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 1.  (4 puncte)
 1. Precizaţi două resurse de subsol exploatate din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E.
 2. Explicaţi prezenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in