Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe- capitală cu numere.

 1. Precizaţi:

 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera C;
 2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11.

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este capitala statului numit...
 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte...
 3. Capitala statului Slovenia este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte: (2 puncte)
 1. Liechtenstein           b.  Luxemburg          c. Monaco         d. San Marino

 1. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte: (2 puncte)
 1. Amsterdam             b.  Berlin            c. Berna            d. Bruxelles 
 1. Munţii Pirinei se află în nord-estul statului marcat, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

 1. B           b.  F            c. H            d. I

 1. Minereuri de fier se exploatează în statul marcat, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

 1. C           b.  D            c. G           d. J

 1. Oraşul Varşovia este marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)

     a. 2           b.  4             c. 7           d. 10

 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera E şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera H.  (6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 1. Precizați: (4 puncte)
 1. Precizaţi numele a două dintre statele marcate pe hartă cu litere, care prezintă relief modelat de calota glaciară cuaternară. 
 2. Prezentaţi o cauză care să explice diferenţa de densitate a populaţiei între statele marcate, pe hartǎ, cu literele C şi J. 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in