Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 

 1. Precizaţi:
  1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 1
  2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 10. (6 puncte)

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte... 
 2. Cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, pe care îl străbate râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte... 
 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte...  (4 puncte)

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: (2 puncte)
  1. A                  b. B                  c. G                  d. H              
 2. Cea mai importantă regiune viticolă se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:  (2 puncte)
  1. D                  b. E                  c. G                  d. H       
 3.  Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) s-au format pe suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)
  1. A                  b. B                  c. D                  d. G            
 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte: (2 puncte)
  1. Bistriţa                  b. Cluj-Napoca                  c. Sibiu                  d. Târgu Mureş        
 5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte:  (2 puncte)
 1. Cerna                  b. Lotru                  c. Motru                  d. Timiş     

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.  (6 puncte)

 1. Prezentaţi:
  1. un factor care a determinat construirea unui combinat de prelucrare a minereurilor neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5
  2. un factor care a determinat formarea unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera H

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in