Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere.

 1. Precizaţi:

1.    numele statului marcat, pe hartă, cu litera A;
2.    numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15. (4 puncte)

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1.    Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte... 
2.    Oraşul Viena este marcat, pe hartă, cu numărul... 
3.    Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 14 se numeşte...  (6 puncte)

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
 1. Este străbătut de fluviul Sena oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:  (2 puncte)
  1. 1                       b. 8                       c. 9                       d. 10 
 2. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: (2 puncte)
  1.                       b. B                       c. I                       d. J 
 3. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte:  (2 puncte)
  1. Amsterdam                       b. Bruxelles                       c. Haga                       d. Luxembourg 
 4. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:  (2 puncte)
  1. A                       b. B                       c. F                       d. G            
 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte: (2 puncte)

a. Albania                       b. Croaţia                       c. Muntenegru                       d. Slovenia   

 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. (6 puncte)

 1. Prezentați:
  1. un factor care a determinat construirea unui combinat de prelucrare a minereurilor neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5.  (2 puncte)
  2. un factor care a determinat formarea unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera H.  (2 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in