Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B și prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o anumită staţie meteorologică.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. valoarea cea mai mare a precipitaţiilor medii lunare, precum şi luna în care s-a înregistrat; 
 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare, precum şi luna în care s-a înregistrat.

 1. (6 puncte)

 1. intervalul de trei luni consecutive în care s-a înregistrat cea mai mare cantitate de precipitaţii;
 2. diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii din lunile noiembrie şi decembrie;
 3. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.

 1. Pentru Germania, precizați: (10 puncte)

 1. a două unităţi montane;
 2. unei unităţi de câmpie şi o caracteristică fizico-geografică a acestei câmpii;
 3. a două fluvii navigabile;
 4. oraşului-capitală;
 5. unui bazin carbonifer;
 6. a două oraşe-port. 

 1. Aveţi în vedere următorul tabel:  (6 puncte)

Notă: Datele referitoare la populaţie au fost rotunjite

 1. Calculaţi valoarea Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor pentru fiecare stat din tabel.
 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele dintre cele două state, referitoare la valoarea Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor. 

 1.   (4 puncte)

 1. Londra este situată la 51°lat. N, iar Moscova este situată la 55°lat. N. Deşi sunt situate la latitudini apropiate, la Londra temperatura medie a lunii ianuarie este +4°C, iar la Moscova temperatura medie a lunii ianuarie este de -9°C.
  Explicaţi această diferenţă de temperatură. 
 2. Menţionaţi două state care au fost admise în Uniunea Europeană în anul 2007. 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in