Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, orașe cu numere de la 1 la 6 și râuri cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12;
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, pe care îl străbate râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte ...
 2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se numeşte ...
 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte ...

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Un combinat siderurgic se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)
 1. 7           b.  9            c. 11           d. 12 

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte: (2 puncte)
 1. Cerna            b.  Cibin            c. Lotru            d. Motru

 1. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

 1. B          b.  C            c. E            d. H

 1. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

 1. B          b.  D            c. F           d. G

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte: (2 puncte)

     a.  Piteşti          b.  Ploieşti            c. Slatina         d. Târgovişte

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H(6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipul de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 1.  Prezentaţi doi factori naturali care favorizează cultivarea plantelor în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera B.  (4 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in