Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, orașe cu numere de la 1 la 6 și râuri cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 11;
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte ...
 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte ...
 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este străbătut de râul numit ...

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte: (2 puncte)
 1. Crișul Alb           b.  Crişul Negru            c. Crișul Repede           d. Someșul Mic

 1. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)
 1. A            b.  B            c. C            d. D

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte: (2 puncte)

 1. Alba Iulia          b.  Deva            c. Hunedoara            d. Petroșani

 1. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

 1. C          b.  D            c. F           d. G

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 străbate oraşele: (2 puncte)

     a.  Bacău şi Oneşti           b.  Bârlad și Vaslui           c. Roman şi Bacău         d. Vaslui și Onești

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F(6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipul de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 1.  Prezentaţi  (4 puncte)
 1. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 10 ca important nod de comunicaţii. 
 2. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A sau la limita sudică a acesteia. 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in