Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe- capitală cu numere.

 1. Precizaţi:

 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera D;
 2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1.

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte ...
 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera A se numeşte ...
 3. Oraşul Ljubljana este marcat, pe hartă, cu numărul ... 

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este capitala statului: (2 puncte)
 1. Estonia           b. Finlanda           c. Letonia         d. Lituania

 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte: (2 puncte)
 1. Andorra             b.  Malta            c. San Marino           d. Vatican
 1. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera J se află Câmpia: (2 puncte)

 1. Andaluziei             b.  Padului            c. Panonică           d. Tesaliei

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte: (2 puncte)

 1. Podgorica           b.  Skopje            c. Tirana           d. Zagreb

 1. Vegetaţia de stepă este caracteristică în statul marcat, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

     a. B           b.  D             c. G          d. I

 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera G.  (6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 1. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat, pe hartă, cu litera I.  (4 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in