Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, orașe cu numere de la 1 la 6 și râuri cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 8;
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 2

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori pe care îl străbate râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte...
 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte ...
 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte...

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte: (2 puncte)
 1. Cerna           b.  Lotru            c. Motru           d. Sebeș

 1. La cea mai mică altitudine se află oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: (2 puncte)
 1. 7            b.  9            c. 10            d. 11

 1. Aur, argint şi minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

 1. A          b.  E            c. G            d. H

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte: (2 puncte)

 1. Brașov          b.  Buzău            c. Miercurea Ciuc           d. Sfântu Gheorghe

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este afluent al râului: (2 puncte)

     a.  Bârlad           b.  Bistrița           c. Buzău         d. Siret

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D(6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipul de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 1.  (4 puncte)
 1. Explicaţi faptul că în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 a fost construit un combinat de prelucrare a minereurilor neferoase.
 2. Prezentaţi o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in