Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B și prezintă densitatea populaţiei în câteva state din Uniunea Europeană în anul 2006. 

Sursa: The World Factbook 2006

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. statul cu cea mai mare densitate a populaţiei şi valoarea acesteia;
 2. statul cu cea mai mică densitate a populaţiei şi valoarea acesteia.

 1. (6 puncte)

 1. Explicaţi valoarea mare a densităţii populaţiei în statul identificat la subiectul III.A.1.
 2. Explicaţi valoarea mică a densităţii populaţiei în statul identificat la subiectul III.A.2.
 3. Precizaţi o regiune industrială din Germania, care are o densitate a populaţiei mai mare, comparativ cu media pe ţară.

 1. Pentru Republica Moldova, precizați: (10 puncte)

 1. numele a două unităţi de relief;
 2. un tip de climă;
 3. numele a două ape curgătoare;
 4. o zonă de vegetaţie;
 5. numele a două oraşe;
 6.  două culturi agricole. 

 1. Tabelul de mai jos prezintă structura (exprimată în procente) a populaţiei ocupate, pe sectoare, în Uniunea Europeană şi în câteva state europene, în anul 2010.  (6 puncte)

Sursa: The World Factbook 2010 

 1. Calculaţi procentul populaţiei ocupate în agricultură în Grecia.
 2. Calculaţi procentul populaţiei ocupate în sectorul Servicii în Bulgaria.
 3. Explicaţi procentul mare al populaţiei ocupate în sectorul Servicii în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

 1.  (4 puncte)
 1. Explicaţi ponderea ridicată a energiei termice convenţionale în structura energetică a Rusiei.
 2. Precizaţi o cauză a reducerii natalităţii în statele Europei de Est şi Sud-Est.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in