Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, orașe cu numere de la 1 la 6 și râuri cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizați: (4 puncte)

 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12;
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)

 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte ...
 2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H se numeşte ...
 3. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte ...

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

 1. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)
 1. B           b.  D            c. F           d. H 

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte: (2 puncte)
 1. Mureș            b.  Someșul Mare            c. Someșul Mic            d. Someș

 1. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

 1. B          b.  C            c. D            d. E

 1. Cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte: (2 puncte)

 1. Alexandria         b.  București            c. Giurgiu           d. Pitești

 1. Gazul metan se exploatează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: (2 puncte)

     a.  B          b.  E           c. F         d. H

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G(6 puncte)

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipul de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 1.  (4 puncte)
 1. un factor care favorizează cultivarea cerealelor pe suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A
 2. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unitatea de relief marcată cu litera D şi unitatea de relief marcată cu litera E.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in