C. Producerea și utilizarea curentului continuu

Mai jos găsești enunțurile modelului de subiect pentru examenul de Bac din vara anului 2017 propus în toamna anului 2016 pentru elevii care urmează filiera teoretică sau filiera vocațională, modulul Producerea și utilizarea curentului continuu, cu Subiectul ISubiectul II și Subiectul III

Încearcă să rezolvi singur acest model de subiect, iar mai apoi accesează această pagină pentru a vedea cum au rezolvat profesorii noștri conform baremului oficial problemele de electricitate enunțate mai jos.

Subiectul I

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. La bornele unei baterii cu rezistența interioară r se conectează un reostat cu rezistenţa electrică maximă R​. Puterea electrică disipată în interiorul bateriei:
 1. nu depinde de rezistenţa electrică a reostatului
 2. este invers proporţională cu intensitatea curentului care circulă prin reostat
 3. este direct proporţională cu valoarea rezistenţei electrice a reostatului
 4. este maximă atunci când rezistenţa electrică a reostatului este nulă.
 1. La capetele unui fir conductor cu rezistenţa electrică R se aplică tensiunea constantă U. Sarcina electrică q ce străbate o secţiune transversală a firului în intervalul de timp \Delta t, se poate exprima prin relația:
 1. q=U\cdot R\cdot\Delta t
 2. q=U\cdot R\cdot\Delta t^{-1}
 3. q=U\cdot R^{-1}\cdot\Delta t
 4. q=U\cdot R^{-1}\cdot\Delta t^{-1}
 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii exprimate prin U^2\cdot S\cdot\rho^{-1}\xsit\cdot\ell^{-1} este:
 1. \text{W}
 2. \text{J}
 3. \text{A}^2\cdot \Omega^{-1}
 4. \text{V}^2\cdot \Omega^{-1}
 1. Graficul dependenţei rezistenţei electrice a unui fir metalic de temperatură este redat în figura alăturată. 

Coeficientul termic al rezistivităţii electrice a materialului din care este confecţionat firul are valoarea:

 1. 2\cdot 10^{-3}\text{ K}^{-1}
 2. 4\cdot 10^{-3}\text{ K}^{-1}
 3. 6\cdot 10^{-3}\text{ K}^{-1}
 4. 8\cdot 10^{-3}\text{ K}^{-1}
 1. O baterie este formată din N = 10 generatoare identice legate în paralel, caracterizate de t.e.m. E = 12 \text{ V} şi rezistenţa interioară r = 1\ \Omega. Bateria se leagă la bornele unui consumator de rezistenţă R = 1,9 \ \Omega. Intensitatea curentului prin consumator este:
 1. 0,6\text{ A}
 2. 1,2\text{ A}
 3. 6\text{ A}
 4. 12\text{ A}

Subiectul II

Rezolvaţi următoarea problemă:

În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric. Circuitul este format din patru rezistoare, un ampermetru considerat ideal (R_A \cong 0 \ \Omega) un întrerupător \text{K} şi un generator având t.e.m E = 16 \text{ V} şi rezistenţa interioară r = 2\ \Omega. Se cunosc rezistenţele electrice a trei dintre rezistoare: R_1 = 12\ \OmegaR_2 = 6\ \Omega şi R_3 = 3\ \Omega. Când întrerupătorul \text{K} este deschis, intensitatea curentului indicat de ampermetru este I_d = 2 \text{ A }. Rezistenţa electrică a conductoarelor de legătură se neglijează.

Determinaţi:

 1. valoarea tensiunii la bornele generatorului când întrerupătorul \text{K} este deschis;
 2. valoarea rezistenţei electrice R_4 a celui de al patrulea rezistor;
 3. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior când întrerupătorul \text{K} este închis;
 4. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa electrică R_4 astfel încât intensitatea curentului indicată de ampermetru să aibă aceeaşi valoare atunci când întrerupătorul este deschis, respectiv închis.

Subiectul III

Rezolvaţi următoarea problemă:

În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric. Bateria este formată prin legarea în serie a două generatoare identice cu rezistenţa interioară r = 2 \ \Omega. Rezistenţele electrice ale celor trei rezistoare sunt:
R_1 = 30 \ \OmegaR_2 = 120 \ \OmegaR_3 = 20 \ \Omega. Intensitatea curentului electric indicată de ampermetrul ideal (R_A \cong 0 \ \Omega) are valoarea I_A = 0,25 \text{ A }. Rezistenţa electrică a conductoarelor de legătură se neglijează.

Determinaţi:

 1. energia dezvoltată de rezistorul având rezistenţa electrică R_3 în timpul \Delta t = 1\text{ min};
 2. randamentul circuitului;
 3. puterea totală dezvoltată de un generator;
 4. puterea maximă ce ar putea fi debitată de baterie pe un circuit exterior având rezistenţa electrică convenabil aleasă.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in