A. Mecanică

Aici ai enunțurile modelului de subiect 2017 propus în toamna anului 2016 pentru elevii care urmează filiera teoretică și filiera vocațională, modulul Mecanică, cu Subiectul I, Subiectul II și Subiectul III

Pentru a rezolva problemele de mecanică ale acestui model de subiect, vei avea nevoie de următoarea informație:

Se consideră accelerația gravitațională g=10 m/s^2.

Te sfătuim să încerci să rezolvi singur aceste probleme, iar apoi să accesezi această pagină pentru a vedea cum se rezolvă conform baremului oficial problemele de mecanică enunțate mai jos.

Subiectul I

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. În domeniul de valabilitate al legii Hooke, constanta elastică a unui fir depinde:
 1. numai de natura materialului firului
 2. de mărimea forţei deformatoare
 3. de natura materialului şi de dimensiunile firului 
 4. de mărimea alungirii firului
 1. Viteza unui automobil se modifică în timp conform graficului din figura alăturată.

Distanţa parcursă de automobil în primele 6 \text{ s} ale mișcării este:

 1. 3\text{ m}
 2. 6 \text{ m}
 3. 9 \text{ m}
 4. 12 \text{ m}
 1. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele din manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimate prin produsul  este:
 1. \text{W}
 2. \text{J}
 3. \text{N}
 4. \text{kg}
 1. De tavanul unui vagon este suspendat un corp prin intermediul unui fir ideal. Vagonul se deplasează pe orizontală cu acceleraţia de 1 \text{ m} \cdot\text{s}^{-2}. La echilibru, tangenta unghiului format de direcţia firului cu verticala este:
 1. 10
 2. 1
 3. 0,5
 4. 0,1
 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia matematică a randamentul planului înclinat este:
 1. \eta =\frac{\cos\alpha }{\cos\alpha +\mu \sin \alpha }
 2. \eta =\frac{\sin\alpha }{\cos\alpha +\mu \sin \alpha }
 3. \eta =\frac{\cos\alpha }{\sin\alpha +\mu \cos \alpha }
 4. \eta =\frac{\sin\alpha }{\sin\alpha +\mu \cos \alpha }

Subiectul II

Rezolvaţi următoarea problemă:

Un corp \text{A} cu masa m = 0,8\text{ kg} este așezat pe suprafaţa unui plan înclinat cu unghiul \alpha \cong 37^\circ \ (\sin\alpha = 0,6) faţă de orizontală. Se constată că, dacă este împins cu o forță de valoare F = 6,4 \text{ N }, orientată paralel cu suprafața planului înclinat, corpul urcă de-a lungul planului cu viteză constantă. Ulterior, corpul \text{A} este legat prin intermediul unui fir inextensibil de un taler. Atât firul cât și talerul au mase neglijabile. Firul este trecut peste un scripete fix \text{S}, lipsit de inerţie şi care se mişcă fără frecări, situat în vârful planului înclinat, ca în figura alăturată.

Determinaţi:

 1. coeficientul de frecare la alunecare dintre corpul \text{A} şi suprafaţa planului înclinat;
 2. masa m_1 a unui corp care trebuie așezat pe taler astfel încât corpul \text{A} să urce cu viteză constantă;
 3. valoarea acceleraţiei talerului dacă pe acesta se aşează un corp \text{B} cu masa m _2= 0,2\text{ kg};
 4. valoarea forţei de apăsare exercitată de corpul \text{B}, având m _2= 0,2\text{ kg}​, asupra talerului în condiţiile mişcării de la subpunctul c..

Subiectul III

Rezolvaţi următoarea problemă:

Un vagonet cu masa M = 0,45 \text{ t} se deplasează cu viteza v = 5,0 \text{ m/s} pe o suprafaţă orizontală fără frecare. De la o înălţime h = 3,2 \text{ m} faţă de platforma vagonetului este lăsat să cadă liber un sac cu nisip având masa m = 50\text{ kg }, ca în figura alăturată. După cădere sacul rămâne pe platforma vagonetului.

 1. Calculați lucrul mecanic efectuat de greutate în timpul căderii sacului.
 2. Calculați viteza sacului în momentul atingerii platformei vagonetului dacă se neglijează forţa de rezistenţă din partea aerului.
 3. Calculați viteza vagonetului după căderea sacului.
 4. Considerând că din momentul în care sacul atinge vagonetul și până când viteza verticală a sacului devine nulă trec \Delta t = 50 \ \text{ms }, calculați valoarea medie a forței de apăsare normală a sacului asupra vagonetului în acest interval de timp.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in