A. Mecanică

Mai jos găsești enunțurile modelului de subiect 2017 propus în toamna anului 2016 pentru elevii care urmează filiera tehnologică, modulul Mecanică, cu Subiectul I, Subiectul II și Subiectul III

Înainte de a te apuca să rezolvi problemele de mecanică ale acestui model de subiect, vei avea nevoie de următoarea informație:

Se consideră accelerația gravitațională g=10 m/s^2.

Accesează această pagină pentru a vedea cum se rezolvă conform baremului oficial problemele de mecanică enunțate mai jos.

Subiectul I

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Dintre mărimile fizice de mai jos, mărime vectorială este:
 1. masa
 2. energia mecanică
 3. forța elastică
 4. puterea mecanică
 1. Viteza medie a unui automobil într-un interval de timp \Delta t este \text{v}_m. Distanța parcursă de automobil în acest interval de timp este:
 1. d=\text{v}_m \cdot \Delta t
 1. d=\frac{\text{v}_m }{\Delta t}
 1. d=2\cdot \text{v}_m \cdot \Delta t
 1. d= \text{v}_m \cdot \frac{\Delta t}{2}
 1. Unitatea de măsură în S.I. a constantei elastice a unui resort este:
 1. \frac{\text{N}}{\text{m}}
 1. \text{N}\cdot\text{s}
 1. \frac{\text{W}}{\text{s}}
 1. \text{W}\cdot \text{m}
 1. Un tren, aflat inițial în repaus, a atins viteza \text{v} = 20 \text{ m/s} în intervalul de timp \Delta t = 40 \text{ s}. Accelerația medie a trenului în cursul acestei mișcări a fost:
 1. 0,2\text{ m/s}^2
 1. 0,5\text{ m/s}^2
 1. 1,8\text{ m/s}^2
 1. 2\text{ m/s}^2
 1. În graficul alăturat este reprezentată dependența forței de tracțiune care acționează asupra unui corp de coordonata x la care se află corpul. Forța de tracțiune acționează pe direcția și în sensul deplasării corpului. 

Lucrul mecanic efectuat de această forță în timpul deplasării corpului pe distanța de 4\text{ m } are valoarea:

 1. 1,5\text{ J}
 2. 10\text{ J}
 3. 24\text{ J}
 4. 32\text{ J}

Subiectul II

Rezolvaţi următoarea problemă:

Masele corpurilor \text{A} și \text{B} care alcătuiesc sistemul reprezentat în figura alăturată sunt m_\text{A}= 8 \text{ kg} și m_\text{B}= 2 \text{ kg}, iar coeficientul de frecare la alunecare între corpul \text{A} și planul înclinat este \mu_\rext{A} = 0,22 \cong \sqrt{3}/8. Unghiul format de planul înclinat cu orizontala este \alpha = 30^\circ. Firul inextensibil și scripetele au mase neglijabile, iar frecările din scripete sunt neglijabile. Sistemul de corpuri este lăsat liber.

 1. Reprezentați toate forțele care acționează asupra corpului \text{A}.
 2. Calculați accelerația sistemului de corpuri.
 3. Calculați tensiunea din firul de legătură.
 4. Calculați masa unui corp care trebuie suspendat de corpul \text{B} astfel încât acesta să coboare cu viteză constantă.

Subiectul III

Rezolvaţi următoarea problemă:

Un dispozitiv echipat cu motor ridică uniform, pe verticală, un container cu masa m = 400 \ \text{kg}, aflat pe sol. Containerul ajunge la înălțimea de H = 15 \ \text{m} în \Delta t = 30 \ \text{s}. Energia potențială gravitațională la nivelul solului este nulă, iar frecările se neglijează. Determinați:

 1. lucrul mecanic efectuat de forța de tracțiune dezvoltată de motorul dispozitivului în timpul ridicării containerului până la înălțimea H;
 2. puterea dezvoltată de motorul dispozitivului în timpul ridicării containerului;
 3. energia potențială gravitațională în momentul în care containerul ajunge la înălțimea h = \frac{H }{2}
 4. energia cinetică a containerului în timpul ridicării uniforme.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in