Subiectul I

Problemele de mai jos au fost date la simularea de Bac la fizică din 10 martie 2016, pentru filiera teoretică și filiera vocațională, capitolul Optică, Subiectul I.

Pentru itemii 1 - 5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

Pentru a vedea care sunt răspunsurile corecte ale următoarelor 5 probleme, accesează această pagină a ghidului nostru.

  1. O rază de lumină, care provine dintr-un mediu cu indicele de refracție n_1, este incientă sub unghiul i pe suprafața de separare cu alt mediu având indicele de refracție n_2 și se refractă sub unghiul r. Legea refracției poate fi scrisă sub forma:

a. n_1 \sin i=n_2 \sin r     b. n_1 \text{tg}\ i=n_2 \text{tg}\ r     c. n_1 \cos i=n_2 \cos r     d. n_1 \sin r=n_2 \sin i

  1. Unitatea de măsură în S.I. a raportului dintre frecvența unei radiații luminoase și lungimea de undă a acesteia este:    

a. m\cdot s^{-1}     b. m^{-1}\cdot s^{-1}     c. m^{-1}\cdot s     d. m\cdot s

  1. O celulă fotoelectrică este iluminată cu un fascicul de radiații având lungimea de undă \lambda =0,50\ \mu m. Lungimea de undă de prag este \lambda_0 =0,60\ \mu m. Energia cinetică maximă a electronilor care părăsesc catodul are valoarea:

a. 6,6\cdot 10^{-34}\ \text{J}     b. 3,3\cdot 10^{-34}\ \text{J}    c. 6,6\cdot 10^{-20}\ \text{J}     d. 3,3\cdot 10^{-19}\ \text{J}

  1. Două lentile se alipesc, formând un sistem optic. Convergența primei lentile este C_1=2\ \text{m}^{-1}, iar distanța focală a celei de-a doua lentile este f_2=-20\ \text{cm}. Imaginea unui obiect plasat perpendicular pe axa optică principală a sistemului optic este:

a. virtuală și mărită     b. reală și răsturnată     c. reală și micșorată     d. virtuală și micșorată

  1. Intensitatea curectului fotoelectric de saturație este direct proporțională cu:

  1. frecvența de prag
  2. tensiunea de stopare
  3. fluxul radiației electromagnetice incidente
  4. constanta lui Planck.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in