Subiectul I

Acestea sunt cerințele problemelor de la simularea de Bac la fizică din 10 martie 2016, pentru filiera teoretică și filiera vocațională, capitolul Producerea și utilizarea curentului continuu, Subiectul I.

Pentru itemii 1 - 5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. La bornele unei baterii electrice cu rezistența interioară nulă este conectat un consumator. Tensiunea electrică indicată de un voltmetru ideal conectat la bornele bateriei este:

 1. egală cu tensiunea electromotoare a bateriei
 2. mai mare decât tensiunea electromotoare a bateriei
 3. mai mică decât tensiunea electromotoare a bateriei
 4. egală cu zero.

 1.   Simbolurile unităților de măsură fiind cele mai utilizate în manualele de fizică, mărimea fizică a cărei unitate de măsură în S.I poate fi exprimată prin produsul V\cdot A este:

 1. puterea electrică
 2. sarcina electrică
 3. rezistența electrică
 4. intensitatea curentului electric.

 1. Un rezistor având rezistența electrică R este parcurs, într-un interval de timp \Delta t, de un curent electric de intensitate I. Energia W disipată sub formă de căldură poate fi exprimată prin relația:

a. W=I\cdot R\cdot \Delta t     b. W=I\cdot R^2\cdot \Delta t     c. W=I^2\cdot R\cdot \Delta t     d. W=I\cdot R\cdot \Delta t^2.

 1. Randamentul transferului de putere al unei baterii electrice pe un rezistor de rezistență R este \eta =75\%. Rezistența interioară a bateriei este:

a. r=R     b. r=\frac{R}{3}     c. r=\frac{R}{4}     d. r=\frac{R}{5}.

 1. În graficul din figura alăturată sunt reprezentate dependențele intensității curentului de tensiunea aplicată la bornele a trei conductoare cu rezistențe electrice diferite. Relația dintre rezistențele electrice ale celor trei conductoare este:

a. R_1> R_2< R_3     b. R_1< R_2> R_3     c. R_1> R_2> R_3     d. R_1< R_2< R_3.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in