Subiectul I

Acestea sunt cerințele problemelor de la simularea de Bac la fizică din 10 martie 2016, pentru filiera teoretică și filiera vocațională, capitolul Elemente de termodinamică, Subiectul I.

Pentru itemii 1 - 5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Într-o destindere adiabatică a unei cantități date de gaz ideal:

 1. variația energiei internei a gazului este nulă
 2. gazul primește energie sub formă de căldură
 3. gazul cedează energie sub formă de lucru mecanic
 4. energia internă a gazului este nulă.

 1. Unitatea de măsură în S.I a capacității calorice a unui corp este:

a. \text{mol}\cdot J^{-1}     b. J\cdot K^{-1}     c. \text{kg}\cdot K     d. J\cdot K.

 1. O cantitate de gaz biatomic (C_p=3,5\ \text{R}) se destinde la presiune constantă primind căldura Q=350\ \text{J}. Lucrul mecanic efectuat în acest proces este:

a. L=100\ \text{J}     b. L=140\ \text{J}     c. L=200\ \text{J}     d. L=280\ \text{J}.

 1. În figura alăturată este reprezentată grafic dependența densității unei cantități date de gaz ideal de inversul temperaturii absolute. Graficul corespunde unei transformări în care:

 1. presiunea variază direct proporțional cu volumul
 2. presiunea variază invers proporțional cu temperatura
 3. volumul variază direct proporțional cu temperatura
 4. volumul variază invers proporțional cu presiunea.

 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia matematică a relației Robert Mayer este:

a. c_p+c_v=R     b. c_p-c_v=\mu R     c. c_v=\gamma c_p     d. \mu\left (c_p-c_v \right )= R.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in