Subiectul I

Acestea sunt problemele de la subiectul de Bac la fizică de la Simularea din 10 martie 2016, pentru filiera teoretică și filiera vocațională, capitolul Mecanică, Subiectul I. 

Pentru itemii 1 - 5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

  1. Asupra unui corp acționează o forță rezultantă \vec{F}, orientată perpendicular pe vectorul viteză momentană \vec{v}. Vectorul accelerație momentană \vec{a} are direcția și sensul vectorului:

a. deplasare      b. forță rezultantă      c. viteză medie      d. viteză momentană.

  1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele mai utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimate prin \sqrt{2mE_c} este:

a. N\cdot m\cdot s^{-1}      b. N\cdot kg \cdot s^{-1}      c. kg\cdot m \cdot s^{-1}      d. N\cdot s \cdot kg^{-1}.

  1. Un corp lăsat liber pe un plan înclinat coboară rectiliniu uniform. Dacă același corp este ridicat cu viteză constantă, pe același plan înclinat, randamentul planului înclinat este:

a. 100\%      b. 75\%      c. 50\%      d. 25\%.

  1. Viteza unui mobil variază în funcție de timp conform graficului din figura alăturată. Distanța parcursă de mobil până la oprire este:

a. 25\ \text{m}      b. 50\ \text{m}      c. 1\ \text{km}      d. 1,5\ \text{km}.

  1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele mai utilizate în manualele de fizică, expresia constantei elastice a unui fir este:

a. k=E\cdot S_0\cdot \ell_0      b. k=\frac{E\cdot S_0}{\ell_0}      c. k=\frac{E\cdot \ell_0}{S_0}      d. k=\frac{ S_0\cdot \ell_0}{E}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in