Subiectul I

 1. Un generator disipă pe un rezistor de rezistenţă electrică R puterea maximă pe care o poate transmite circuitului exterior. Între rezistenţa interioară r a sursei şi rezistenţa R există relaţia:
 1. R=4r
 2. R=2r
 3. R=r
 4. R=0,5r

Răspuns:

 1. R=r

Se poate demonstra că un generator disipă puterea maximă pe un rezistor de rezistenţă R atunci când rezistenţa R a rezistorului este egală cu rezistenţa r a generatorului 

\Rightarrow R=r

\Rightarrow \text{c}.

 1. Pentru nodul de rețea N din figura alăturată legea I a lui Kirchhoff poate fi scrisă sub forma:
 1. I_1+I_2=I_3+I_4
 2. I_2+I_3=I_1+I_4
 3. I_2+I_3+I_4=I_1
 4. I_1+I_2+I_4=I_3

Răspuns:

 1. I_2+I_3=I_1+I_4

Prima lege a lui Kirchhoff spune că suma curenţiilor care intră într-un nod de reţea este egală cu suma curenţiilor care ies dintr-un nod de reţea. 

După direcţia şi sensul săgeţilor putem spune care curent intră şi care iese din nodul de reţea. 

\Rightarrow I_{2} \text{ \c si } I_{3} \text{ intr\u a \^in nod}

I_{1} \text{ \c si } I_{4} \text{ ies din nod}

\Rightarrow I_{2}+I_{3}=I_{1}+I_{4}

\Rightarrow \text{b}.

 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimate prin produsul U \cdot I este:
 1. A
 2. J
 3. V
 4. W

Răspuns:

 1. W

P=U\cdot I

[P]_{SI}=W

\Rightarrow [U\cdot I]_{SI}=W

\Rightarrow \text{d}.

 1. O baterie este formată prin legarea în serie a 10 generatoare identice. Tensiunea electromotoare a unui generator este E=12\ V, iar rezistența interioară este r=1\ \Omega. Tensiunea electromotoare și rezistența interioară echivalentă a bateriei au valorile:
 1. 120\ V; \ 10 \ \Omega
 2. 12\ V; \ 10 \ \Omega
 3. 1,2\ V; \ 10 \ \Omega
 4. 1,2\ V; \ 1 \ \Omega

Răspuns:

 1. 120\ V; \ 10 \ \Omega

Generatoarele sunt legate în serie.

\begin{align*} \Rightarrow E_{t}&=n\cdot E \\& =10\cdot E \\& =10\cdot 12 \\& =120 \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow E_{t} =120\text{ V} \end{align*}.

\begin{align*} r_{t}&=n\cdot r \\& =10\cdot r \\&=10\cdot 1 \\& =10 \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow r_{t}&=10\ \Omega \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow \text{a} \end{align*}.

 1. În figura alăturată este reprezentată dependența intensității curentului electric de tensiunea aplicată la bornele unui rezistor. Rezistența electrică a rezistorului este egală  cu:
 1. 0,1 \ \Omega
 2. 1\ \Omega
 3. 10 \ \Omega
 4. 100 \ \Omega

Răspuns:

 1. 10 \ \Omega

\begin{align*} R=\frac{U}{I} \end{align*}.

Putem calcula cu ajutorul oricărui punct intersectat de grafic.

Luăm, de exemplu, punctul în care tensiunea este \begin{align*} 1\ \end{align*} V şi intensitatea este \begin{align*} 0,1\ \end{align*} A.

\begin{align*} \Rightarrow R&=\frac{1}{0,1} \\\\& =\frac{10}{1} \\\\& =10 \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow R =10\ \Omega \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow \text{c} \end{align*}.