Subiectul II

Un obiect luminos, liniar, cu înălţimea de 2\ cm, este plasat perpendicular pe axa optică principală în faţa unei lentile convergente, considerată subţire şi având distanţa focală de 20\ cm. Distanţa de la obiect la lentilă este de 30\ cm.

  1. Determinaţi convergenţa lentilei.
  2. Calculați distanţa de la lentilă la imagine.
  3. Calculați înălțimea imaginii.
  4. Fără a schimba poziţia lentilei şi a obiectului, se alipeşte de această lentilă o lentilă identică, formând astfel un sistem optic centrat. Calculați distanța pe care se deplasează imaginea.

Rezolvare:

  1. Determinăm convergența lentilei.

C=\frac{1}{f}

f=20\ cm=0,2\ m

\begin{align*} \Rightarrow C&=\frac{1}{f}\\\\ & =\frac{1}{0,2}\\\\ &=5\ m^{-1} \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow C=5\ m^{-1} \end{align*}.

  1. Calculăm distanța de la lentilă la imagine.

Lentila este convergentă.

\begin{align*} \Rightarrow f>0 \end{align*}

\begin{align*} x_{1}<0 \end{align*} 

\begin{align*} \Rightarrow x_{1}=-30\ cm=-0,3\ m \end{align*}.

\begin{align*} &\frac{1}{x_{2}}-\frac{1}{x_{1}}=\frac{1}{f}\\\\ &\frac{1}{x_{2}}=\frac{1}{f}+\frac{1}{x_{1}}\\\\ &\frac{1}{x_{2}}=\frac{x_{1}+f}{x_{1}\cdot f} \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow x_{2}&=\frac{x_{1}\cdot f}{x_{1}+f}\\\\ &=\frac{-0,3\cdot 0,2}{-0,3+0,2}\\\\ &=\frac{-0,06}{-0,1}\\\\ &=0,6\ m \\\\ &=60\ cm \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow x_{2}=60\ cm \end{align*}.

  1. Calculăm înălțimea imaginii.

\begin{align*} \beta=\frac{y_{2}}{y_{1}}=\frac{x_{2}}{x_{1}} \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow y_{2}=y_{1}\cdot \frac{x_{2}}{x_{1}} \end{align*}

\begin{align*} y_{1}=2\ cm \end{align*} 

\begin{align*} \Rightarrow y_{2}&=y_{1}\cdot \frac{x_{2}}{x_{1}}\\\\ &=2\cdot \frac{0,6}{-0,3}\\\\ &=2\cdot (-2)\\\\ &=-4\ cm \end{align*}

Înălțimea imaginii are valoarea \begin{align*} h=|y_{2}| =4\ cm \end{align*}.

  1. Calculăm distanța pe care se deplasează imaginea, după alipirea unei alte lentile identice.

\begin{align*} {C}'=C_{1}+C_{2} \end{align*}

\begin{align*} C_{1}=C_{2}=C \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow {C}'&=2\cdot C\\ &=2\cdot 5\ m^{-1}\\ &=10\ m^{-1} \end{align*}

\begin{align*} {f}'&=\frac{1}{{C}'}\\\\ &=\frac{1}{10}\\\\ &=0,1\ m\\\\ &=10\ cm \end{align*}

\begin{align*} {x_{1}}'=x_{1} \end{align*}

\begin{align*} &\Rightarrow \frac{1}{{x_{2}}'}-\frac{1}{x_{1}}=\frac{1}{{f}'}\\\\ &\Rightarrow \frac{1}{{x_{2}}'}=\frac{1}{{f}'}+\frac{1}{x_{1}}\\\\ &\Leftrightarrow \frac{1}{{x_{2}}'}=\frac{x_{1}+{f}'}{x_{1}\cdot {f}'} \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow {x_{2}}'&=\frac{x_{1}\cdot {f}'}{x_{1}+{f}'}\\\\ &=\frac{-0,3\cdot 0,1}{-0,3+0,1}\\\\ &=\frac{-0,03}{-0,2}\\\\ &=0,15\ m\\\\ &=15\ cm \end{align*}

\begin{align*} d&=x_2-{x_{2}}'\\ &=60\ cm-15\ cm\\ &=45\ cm \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow d=45\ cm \end{align*}.