Subiectul I

 1. Imaginea unui obiect real aşezat în faţa unei lentile divergente, perpendicular pe axa optică principală, este:
  1. reală şi micşorată
  2. reală şi mărită
  3. virtuală şi mărită
  4. virtuală şi micşorată.

Răspuns:

 1. virtuală şi micşorată

Întotdeauna imaginea unui obiect real așezat în fața unei lentile divergente va fi virtuală și micșorată.

 1. Un sistem optic centrat este alcătuit din două lentile subțiri convergente având distanțele focale f_1 și respectiv f_2. Orice rază de lumină care intră în sistemul optic paralel cu axa optică principală, iese din sistemul optic tot paralel cu axa optică principală. Distanța dintre lentile este:
  1. d=f_1+f_2
  2. d=f_1-f_2
  3. d=\frac{f_1+f_2}{2}
  4. d=\sqrt{f_1f_2}.

Răspuns:

 1. d=f_1+f_2

O rază de lumină care intră în sistemul optic paralel cu axa optică principală, iese din sistemul optic tot paralel cu axa optică principală, dacă între cele două lentile focarul uneia coincide ca și poziție cu focarul celeilalte.

Așadar, distanța dintre lentile va fi d=f_1+f_2​.

 1. Simbolurile fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimată prin raportul \frac{hc}{\lambda} este:
  1. m
  2. m/s
  3. J
  4. J\cdot s.

Răspuns:

 1. J

\lambda=c\cdot T

T=\frac{1}{\nu}

\Rightarrow \lambda =c\cdot \frac{1}{\nu}

\Leftrightarrow \nu=\frac{c}{\lambda}

\Leftrightarrow h\cdot \frac{c}{\lambda}=h\cdot \nu.

Energia unui foton are formula E_{foton}=h\cdot \nu_{foton}.

\Rightarrow [E_{foton}]_{SI}=[h\cdot \nu_{foton}]_{SI} =\left [h\cdot \frac{c}{\lambda_{foton}} \right ]_{SI}

[E]_{SI}=J

\Rightarrow [E_{foton}]_{SI}=J.

 1. O rază de lumină, care vine din aer, cade pe suprafaţa unui lichid având indicele de refracţie n =\sqrt{ 2} sub unghiul de incidenţă i = 45^\circ şi intră în lichid. Unghiul dintre direcţia razei incidente şi direcţia razei refractate este:

0^\circ

15^\circ

30^\circ

45^\circ.

Răspuns:

 1. 15^\circ

\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{n_{2}}{n_{1}}

\Rightarrow \sin r=\sin i\cdot \frac{n_{1}}{n_{2}}

n_{1}=n_{aer}=1

n_{2}= \sqrt{2}

i=45^{\circ}

\Rightarrow \sin i=\frac{\sqrt{2}}{2}

\Rightarrow \sin r=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot \frac{1}{\sqrt{2}} =\frac{1}{2}

\Rightarrow r=30^{\circ}.

Unghiul dintre direcția razei incidente și raza refractată are valoarea i-r=45^{\circ}-30^{\circ}=15^{\circ}.

 1. În figura alăturată este reprezentată caracteristica curent-tensiune I = f (U ), obţinută într-un experiment cu o celulă fotoelectrică. Tensiunea de stopare a fotoelectronilor emişi are valoarea:
  1. -3,2\ V
  2. -1,6\ V
  3. 18,4\ V
  4. 20\ V.

 

Răspuns:

 1. -1,6\ V

Când electronii emiși sunt stopați, valoarea intensității curentului electric este zero.

Din grafic se observă că I=0 atunci când U=-1,6\ V.