Subiectul I

Acestea sunt cerințele problemelor care s-au dat la Subiectul I la sesiunea august-septembrie de Bacalaureat din data de 26.08.2016, la fizică, pentru elevii care urmează filiera teoretică și filiera vocațională, la modulul „Optică”.

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Imaginea unui obiect real aşezat în faţa unei lentile divergente, perpendicular pe axa optică principală, este:

 

 1. reală şi micşorată
 2. reală şi mărită
 3. virtuală şi mărită
 4. virtuală şi micşorată.

 

 1. Un sistem optic centrat este alcătuit din două lentile subțiri convergente având distanțele focale f_1 și respectiv f_2. Orice rază de lumină care intră în sistemul optic paralel cu axa optică principală, iese din sistemul optic tot paralel cu axa optică principală. Distanța dintre lentile este:

 

 1. d=f_1+f_2
 2. d=f_1-f_2
 3. d=\frac{f_1+f_2}{2}
 4. d=\sqrt{f_1f_2}.

 

 1. Simbolurile fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimată prin raportul \frac{hc}{\lambda} este:

 

 1. m
 2. m/s
 3. J
 4. J\cdot s.

 

 1. O rază de lumină, care vine din aer, cade pe suprafaţa unui lichid având indicele de refracţie n =\sqrt{ 2} sub unghiul de incidenţă i = 45^\circ şi intră în lichid. Unghiul dintre direcţia razei incidente şi direcţia razei refractate este:

 

 1. 0^\circ
 2. 15^\circ
 3. 30^\circ
 4. 45^\circ.

 

 1.  În figura alăturată este reprezentată caracteristica curent-tensiune I = f (U ), obţinută într-un experiment cu o celulă fotoelectrică. Tensiunea de stopare a fotoelectronilor emişi are valoarea:

 

 

 1. -3,2\ V
 2. -1,6\ V
 3. 18,4\ V
 4. 20\ V.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in