Subiectul III

Problema de mai jos s-a dat la sesiunea examenului de Bacalaureat din 26.08.2016 (sesiunea august-septembrie), la fizică, pentru elevii care urmează filiera teoretică - profilul real și filiera vocațională - profilul militar, Subiectul III, capitolul „Producerea și utilizarea curentului continuu”.

În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric în care se cunosc: E=14\ Vr =3\ \Omega,  R=1,5\ \OmegaR=2,5\ \Omega. Rezistenţa electrică a conductoarelor de legătură se neglijează. Determinaţi:

  1. puterea totală dezvoltată de baterie când întrerupătorul K este deschis;
  2. energia consumată de circuitul exterior în timpul t = 10\ min când întrerupătorul K este deschis;
  3. randamentul transferului de energie de la baterie către circuitul exterior când întrerupătorul K este deschis; 
  4. valoarea rezistenței electrice a rezistorului R_2 ştiind că valoarea puterii disipate în circuitul exterior nu se modifică prin închiderea sau deschiderea întrerupătorului K.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in