Subiectul I

Problemele de electricitate de mai jos s-au dat la Subiectul I la sesiunea august-septembrie de Bacalaureat din 26.08.2016, la fizică, pentru filiera teoretică și pentru filiera vocațională.

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Un conductor metalic, conectat la o sursă de tensiune constantă, se încălzește la trecerea curentului electric prin conductor. Dacă se neglijează modificarea dimensiunilor conductorului cu temperatura, atunci:

 1. rezistenţa electrică a conductorului scade
 2. rezistenţa electrică a conductorului nu se modifică
 3. intensitatea curentului electric prin conductor creşte
 4. intensitatea curentului electric prin conductor scade.

 1. Tensiunea electrică U la bornele unei surse, având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa interioară r, depinde de valoarea rezistenței electrice R a circuitului exterior sursei. Dacă R = r, atunci:

 1. U=0
 2. U=\frac{E}{4}
 3. U=\frac{E}{2}
 4. U=E.

 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii exprimate prin produsul U^2 \cdot R^{-1} este:

 1. \Omega
 2. J
 3. J\cdot s^{-1}
 4. \Omega\cdot m.

 1. Tensiunea electrică la bornele unui generator depinde de valoarea intensității curentului electric prin circuit conform graficului din figura alăturată. Rezistenţa interioară a generatorului este egală cu:

 1. 3\ \Omega
 2. 2\ \Omega
 3. 1\ \Omega
 4. 0,5\ \Omega.

 1. O sursă de curent continuu, cu parametrii E = 12\ V şi r = 1\ \Omega, alimentează un rezistor cu rezistenţa electrică variabilă. Valoarea maximă a puterii disipate în rezistor este:

 1. 144\ W
 2. 72\ W
 3. 36\ W
 4. 12\ W.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in