Subiectul I

Acestea sunt cerințele de la Subiectul I care s-au dat la sesiunea august-septembrie de Bacalaureat din 26.08.2016, la fizică, pentru filiera teoretică și pentru filiera vocațională, la capitolul „Elemente de termodinamică”.

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Un gaz ideal se destinde adiabatic. Putem afirma că în cursul acestui proces:
  1. ​volumul gazului scade
  2. gazul absoarbe căldură
  3. energia internă a gazului rămâne constantă
  4. gazul efectuează lucru mecanic.
 2. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale, unitatea de măsură a raportului dintre căldura primită de un corp şi căldura specifică a materialului din care este alcătuit, Q / c, este:
  1. kg^{-1}\cdot K^{-1}
  2. mol\cdot K
  3. kg\cdot K
  4. J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}.
 3. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia variației energiei interne în cursul unui proces termodinamic este:
  1. \Delta U=\nu\cdot C_V\cdot \Delta T
  2. \Delta U=\nu\cdot C_p\cdot \Delta T
  3. \Delta U=\nu\cdot C_V\cdot T
  4. \Delta U=\nu\cdot R\cdot \Delta T.
 4. Într-o incintă etanşă este închisă o cantitate de gaz ideal. Graficul alăturat redă dependenţa energiei interne a gazului din incintă, în funcţie de temperatura sa absolută. Când temperatura gazului este t = 27^\circ Cvaloarea energiei interne a gazului este egală cu:
  1. 7,5 \ J
  2. 7,5 \ kJ
  3. 8,5 \ kJ
  4. 85 \ kJ.

 1. O cantitate dată de gaz ideal efectuează o transformare în care presiunea gazului depinde de volum după legea p = aVa = constant. Iniţial gazul se află la temperatura T_1 şi ocupă volumul V_1 şi se destinde până la volumul V_2=2V_1. Temperatura gazului în starea 2 este:
  1. T_2=T_1
  2. T_2=1,5T_1
  3. T_2=2T_1
  4. T_2=4T_1.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in