Subiectul III

Aceasta este problema de mecanică care s-a dat la sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat din 26.08.2016, la fizică, pentru elevii care urmează filiera teoretică - profilul real și filiera vocațională - profilul militar, Subiectul III.

Rezolvarea problemei de mai jos se găsește în această pagină a eBook-ului nostru.

Un corp cu masa m=1\ kg este ridicat cu viteză constantă, timp de 10\ s, cu ajutorul unui motor electric. Energia potenţială gravitațională variază în timp conform graficului alăturat. Se consideră că energia potenţială este nulă la nivelul solului. Forțele de rezistență la înaintare sunt neglijabile.

  1. Determinaţi înălţimea la care se află corpul la momentul t = 5\ s.
  2. Calculaţi energia cinetică a corpului în timpul ridicării.
  3. Determinaţi puterea dezvoltată de motor.
  4. Din punctul aflat la înălțimea h = 20\ m, corpul este lăsat să cadă liber, din repaus. Calculați valoarea impulsului corpului în momentul în care, în timpul căderii sale, energia cinetică este de trei ori mai mică decât energia potențială.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in