Subiectul II

Corpurile din figura alăturată sunt legate printr-un fir inextensibil și de masă neglijabilă, trecut peste un scripete lipsit de inerție și frecări. Sub acţiunea forţei constante \overrightarrow{F }, corpul de masă m_1 se deplasează, în sensul de acţiune al forţei, cu viteza constantă v = 0,5\text{ m/s }.

Se cunosc masele corpurilor m_1 = m_2 = 5\text{ kg }, unghiul planului înclinat \alpha = 45^\circ şi coeficientul de frecare la alunecare, acelaşi pentru ambele corpuri şi suprafeţe \mu = 0,2.

  1. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra corpului de masă m_1.
  2. Determinaţi timpul în care corpul de masă m_1 parcurge distanţa d = 1,5\text{ m }.
  3. Calculaţi valoarea forţei de frecare ce acţionează asupra corpului de masă m_1.
  4. Calculați valoarea tensiunii din fir.

Rezolvare:

  1. Forţele care acţionează asupra corpului de masă m_1 sunt reprezentate în imaginea de mai jos:

  1. Avem:

d=v\cdot t

\Rightarrow t=\frac{d}{v}

\Leftrightarrow t=\frac{1,5}{0,5}

\Leftrightarrow t=\frac{15}{5}

\Leftrightarrow t=3\ \text{s}.

  1. Avem:

F_{f1}=\mu\cdot N_{1}

\begin{align*} N_{1}&=G_{1} \\&=m_{1}\cdot g \\&=5\cdot 10 \\&=50 \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow N_{1}=50\text{ N} \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow F_{f1}&=0,2\cdot 50\\&=10 \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow F_{f1} =10\ \text{N} \end{align*}.

  1. Corpurile se deplasează cu viteză constantă.

\begin{align*} \Rightarrow a=0 \end{align*}.

Pentru corpul \begin{align*} m_{2} \end{align*}:

\begin{align*} \left.\begin{matrix} T-F_{f2}-G_{t2}=m_{2}\cdot a \\ a=0\end{matrix}\right\} \Rightarrow T-F_{f2}-G_{t2}=0 \end{align*}

\begin{align*} F_{f2}=\mu\cdot N_{2} \end{align*}

\begin{align*} N_{2}&=G_{n2}=G_{2}\cdot \cos \alpha \\&=m_{2}\cdot g\cdot \cos \alpha \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow N_{2}&=5\cdot 10\cdot \cos 45^{\circ} \\\\& =50\cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\\\&=25\cdot\sqrt{2} \\\\&\simeq 35,25\ \text{N} \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow N_{2}=35,25\ \text{N} \end{align*}

\begin{align*} F_{f2}=0,2\cdot 35,25 \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow F_{f2}\simeq 7,05\ \text{N} \end{align*}

 \begin{align*} G_{t2}&= G_{2}\cdot \sin \alpha\\\\&=m_{2}\cdot g\cdot \sin 45^{\circ} \\\\& =5\cdot 10\cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\\\& =25\sqrt{2} \\\\&\simeq 35,25\ \text{N} \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow G_{t2}=35,25\ \text{N} \end{align*}

\begin{align*} T&=G_{t2}+F_{f2} \\&=35,25+7,05 \\& \simeq 42,3 \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow T\simeq 42,3\ \text{N} \end{align*}.