Subiectul I

 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, unitatea de măsură în S.I. a mărimii exprimate prin produsul m \cdot a este:
  1. \text{m} \cdot \text{s}^{-1}
  2. \text{W}
  3. \text{J}
  4. \text{N}

Răspuns:

 1. \text{N}

F=m\cdot a

\Rightarrow [F]_{SI}=[\text{m}\cdot \text{a}]_{SI}=\text{N}

\Rightarrow d

 1. Un punct material de masă m este ridicat vertical cu viteza constantă v, pe distanța h, în câmp gravitațional uniform. Variația energiei potențiale gravitaționale este:
  1. \Delta E_p=m\cdot g\cdot h
  2. \Delta E_p=\frac{m v^2}{2}
  3. \Delta E_p=\sqrt{2\cdot g\cdot h}
  4. \Delta E_p=m\cdot g

Răspuns:

 1. \Delta E_p=m\cdot g\cdot h

E_{p}=m\cdot g\cdot h

\Rightarrow \Delta E_{p}=m\cdot g\cdot h

\Rightarrow a

 1. În graficul alăturat este reprezentată dependența alungirii unui resort de valoarea forței deformatoare care acționează asupra acestuia.

Resortul se alungește cu 2 cm sub acțiunea unei forțe de:

 1. 2\ \text{N}
 2. 3\ \text{N}
 3. 4\ \text{N}
 4. 6\ \text{N}

Răspuns:

 1. 3\ \text{N}

Din grafic se observă că este necesară o forța de 3\ \text{N} pentru a se alungi resortul cu 2 cm.

\Rightarrow b

 1. Vectorul viteză medie este întotdeauna orientat:
  1. în sensul forţei rezultante
  2. în sens contrar forţei rezultante
  3. în sensul vectorului deplasare
  4. în sens contrar vectorului deplasare.

Răspuns:

 1. în sensul vectorului deplasare

Vectorul viteză (indiferent de tip) este orientat în sensul vectorului deplasare.

\Rightarrow c

 1. Viteza unui punct material aflat în mișcare rectilinie crește în \Delta t = 5 \text{ s} de la v_0 = 2\text{ m/s} la v =6\text{ m/s}. Accelerația medie a punctului material are valoarea:
  1. 0,4\text{ m/s}^2
  2. 0,8\text{ m/s}^2
  3. 1,2\text{ m/s}^2
  4. 4\text{ m/s}^2

Răspuns:

 1. 0,8\text{ m/s}^2

a=\frac{\Delta v}{\Delta t }

\Leftrightarrow a=\frac{v-v_{0}}{\Delta t}

\Leftrightarrow a=\frac{6-2}{5}

\Leftrightarrow a=\frac{4}{5}

\Leftrightarrow a=0,8\ \frac{m}{s^{2}}

\Rightarrow b