Subiectul I

Acestea sunt enunțurile subiectului de fizică a examenului de Bac, dat în sesiunea august-septembrie din data de 26 august 2016, pentru filiera tehnologică, modulul Mecanică, Subiectul I. 

Pentru itemii 1 - 5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, unitatea de măsură în S.I. a mărimii exprimate prin produsul m \cdot a este:
  1. \text{m} \cdot \text{s}^{-1}
  2. \text{W}
  3. \text{J}
  4. \text{N}
 1. Un punct material de masă m este ridicat vertical cu viteza constantă v, pe distanța h, în câmp gravitațional uniform. Variația energiei potențiale gravitaționale este:
  1. \Delta E_p=m\cdot g\cdot h
  2. \Delta E_p=\frac{m v^2}{2}
  3. \Delta E_p=\sqrt{2\cdot g\cdot h}
  4. \Delta E_p=m\cdot g
 1. În graficul alăturat este reprezentată dependența alungirii unui resort de valoarea forței deformatoare care acționează asupra acestuia.

Resortul se alungește cu 2 cm sub acțiunea unei forțe de:

 1. 2\ \text{N}
 2. 3\ \text{N}
 3. 4\ \text{N}
 4. 6\ \text{N}
 1. Vectorul viteză medie este întotdeauna orientat:
  1. în sensul forţei rezultante
  2. în sens contrar forţei rezultante
  3. în sensul vectorului deplasare
  4. în sens contrar vectorului deplasare.
 2. Viteza unui punct material aflat în mișcare rectilinie crește în \Delta t = 5 \text{ s} de la v_0 = 2\text{ m/s} la v =6\text{ m/s}Accelerația medie a punctului material are valoarea:
  1. 0,4\text{ m/s}^2
  2. 0,8\text{ m/s}^2
  3. 1,2\text{ m/s}^2
  4. 4\text{ m/s}^2

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in