Subiectul III

Aceasta este problema Subiectului III a modulului Optică dată în sesiunea august-septembrie de Bac 2016, dată elevilor care au absolvit filiera tehnologică. Rezolvarea completă a acestei probleme de optică o poți vedea accesând această pagină a eBook-ului nostru.

Pe fundul unui vas paralelipipedic având înălţimea h =17,3 \text{ cm}, umplut cu un lichid transparent cu indicele de refracţie n =\sqrt{ 2 }, se află o oglindă plană. O rază de lumină, care vine din aer, cade pe suprafaţa lichidului sub unghiul de incidenţă i = 45^\circ şi intră în lichid. După reflexia pe oglinda de pe fundul vasului raza de lumină se reîntoarce la suprafaţa de separaţie lichid-aer şi iese în aer. Se cunoaște indicele de refracție al aerului, n_0 =1​.

  1. Determinaţi valoarea vitezei de propagare a luminii în lichid.
  2. Realizaţi un desen în care să ilustraţi mersul razei de lumină prin aer şi prin lichid.
  3. Calculaţi unghiul de refracţie al razei de lumină la intrarea în lichid.
  4. Determinaţi distanţa dintre punctul în care lumina intră în lichid şi punctul în care lumina iese din lichid.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in